İlişki Koçu / İlişkiler Koçluğu

Seans Olarak Alınır

İlişki Koçu / İlişkiler Koçluğu

İlişki Koçu / İlişkiler Koçluğunun Amacı:

Birey olarak ana sorumluluklarımız, sosyal ortamlarda sağlıklı bir iletişim kurabilmek ve duygularımızı doğru yönetebilmektir. Bu iki durumu başarılı bir şekilde yürüttüğümüzde doğru iletişim kurarak, ilişkilerimizi sağlıklı yürütebiliyoruz.

İlişki koçluğu, sosyal ortamlarda her iki tarafa da davranışsal fayda sağlayan bir süreçtir.

İlişki Koçluğu Kazanımları,

 • İletişim ve ilişkileri tanıyabilme,
 • Olaylara objektif bakarak değerlendirme ve empati yapabilme,
 • Adalet duygusu ile sorgulama,
 • Öfke ve stres kontrolü,
 • Kendini ve karşındakini tanıyabilme,
 • Aile, iş hayatı ve sosyal ortamlardaki ilişkileri yönetme,
 • Parasal kaosları yönetebilme,
 • Hastalık ve kayıplar sonrası süreci yönetebilme,
 • Zorluklar karşısında dirençli olup, mücadele edebilme gibi konulara ışık tutmaktadır.

Hayatımızdaki zorlukları tamamen hayatımızdan çıkarabilmek zordur. İlişki koçluğu, hayatımızdaki zorlu süreç ve problemlere karşı bir farkındalık ve bakış açısı kazandırır. Birey, kendi kendine süreci nasıl yönetebileceğinin farkındalığını kazanır.

İlişki Koçluğu süreci bir tedavi süreci değildir. İlişki koçluğu, daha çok kendimizi ve potansiyelimizi tanıma, olaylara bakış farkındalığımızı arttırma ve süreci kendi duygu kontrollerimizle yönetebilme sürecidir. İlişki koçları da bir doktor ya da psikolog değil tamamen bu süre içerisinde sosyal ortamlarda ne şekilde etkileşime geçeceğimizi keşfetmemize yardımcı olan bir yol arkadaşıdır.

İlişki koçu, bireyin güçlü yanlarının öne çıkmasına ve geliştirilmesi gereken yanlarının da güçlendirilmesine destek olur. Bireyin davranış şekilleri, verdiği reaksiyonlar ve çevresel algı fonksiyonları üzerinde bir bakış açısı en önemlisi ise bir farkındalık sağlar.

İlişki koçu, bireyin aile, iş ve sosyal hayatında daha üretken, bilinçli ve güvenli bir ilişki ve iletişim kurmasına destek olur.

n çözümünü görme fırsatı bulmaktadır.

İlişki Koçu / İlişkiler Koçluğu Programının Bilgileri:

 • İlgili form ile ön kayıt alınmış olur.
 • Kesin kayıt sonrasında ödeme dekontu talep edilir.
 • Atölye programlarımız kurum ya da anlaşmalı otellerde gerçekleştirilir.

İlişki Koçu / İlişkiler Koçluğu Başvuru Formu

  Atölye Programları

  Çocuklara Özel Atölye Programları

  Çocuklara özel atölye programlarımız, çocuk katılımcılarımıza özgü kişisel gelişim becerilerini geliştirmeye ve bireysel farkındalıklarını ortaya çıkarmaya yönelik aktivitelerdir.