Beden Dili Yönetimi Atölyesi

1 Gün

4 Saat

Beden Dili Yönetimi Atölyesi

Beden Dili Yönetimi Atölyesinin Amacı:

Sözcüklerin kontrolü, bedenimizde saklıdır. Bedenimizin kontrolü ise kendi elimizdedir. Durum böyle ise bedenimizi, sözcüklerle doğru yönettiğimiz zaman daha iyi anlaşılırız. Karşımızdakini anlamakta, iletişimin önemli bir parçasıdır. Karşımızdakini anladığımız zaman da olay ve durumlara bakış açımız olumlu yönde gelişir.

Beden Dili Yönetimi Atölyesinin Program İçeriği:

İlk izlenimin önemi

Beden dilinin karşısındaki kişiyi etkileme gücü

İnsanalar arası etkileşimde beden dili mesafeleri

Pozitif davranışların beden diline etkisi

Eller, kollar ve bacakların beden diline yansımaları ve anlamları

Oturma şekilleri, el sıkma ve selamlaşmanın beden diline yansımaları ve anlamları

Jest, mimik ve bakışların anlamları

Kişisel imaj ve renklerin beden diline etkisi

Konuşma tarzı ve ses tonunun beden diline etkisi

Özgüvenli hitap ile beden dilinin uyumu

Beden Dili Yönetimi Atölyesi Programının Bilgileri:

  • En az 4 kişi ile program açılır.
  • İlgili form ile ön kayıt alınmış olur.
  • Kesin kayıt sonrasında ödeme dekontu talep edilir.
  • Atölye programlarımız kurum ya da anlaşmalı otellerde gerçekleştirilir.

Beden Dili Yönetimi Atölyesi Başvuru Formu

    Atölye Programları

    Çocuklara Özel Atölye Programları

    Çocuklara özel atölye programlarımız, çocuk katılımcılarımıza özgü kişisel gelişim becerilerini geliştirmeye ve bireysel farkındalıklarını ortaya çıkarmaya yönelik aktivitelerdir.